Waarom hoort er een unieke code bij de enquête?

Vraag

Waarom hoort er een unieke code bij de enquête?

Antwoord

Hiervoor zijn twee redenen. Ten eerste kunnen we zo zeker weten dat er per adres maar één enquête ingevuld wordt. Ten tweede  weten we op deze manier waar in het gebied de animo voor betaald parkeren juist wel of juist niet groot is. We willen wel graag benadrukken dat alle antwoorden vertrouwelijk zijn. In de presentatie van de uitkomsten geven we altijd alleen een beeld per straat. We publiceren nooit de mening van een individuele ondervraagde.