Kloppen de parkeerdrukmetingen wel?

Vraag

Kloppen de parkeerdrukmetingen wel?

Antwoord

Er zijn metingen uit april 2018 en metingen uit april 2021. Over de hele lijn zien we een toename van parkeerproblemen. In 2021 speelde tijdens de metingen de coronacrisis mee. Hierdoor waren er meer bewoners thuis en stonden dus ook hun auto’s vaker in de straat. Maar ook stonden er minder auto’s in de wijk van andere parkeerders, onder andere van werkers in het centrum.