Kan betaald parkeren ook alleen in een paar straten ingevoerd worden?

Vraag

Kan betaald parkeren ook alleen in een paar straten ingevoerd worden?

Antwoord

De keuze voor betaald parkeren geldt in het hele gebied in de VOP of in de Oostwijk, zoals dat op de tekeningen te zien is. Als we betaald parkeren alleen maar in enkele straten invoeren, geeft dat een zogenaamd ‘waterbedeffect’. De parkeerproblemen verplaatsen zich dan naar de straten waar geen betaald parkeren is, omdat meer mensen daar dan hun auto parkeren.