Is het mogelijk extra parkeerplaatsen aan te leggen?

Vraag

Is het mogelijk extra parkeerplaatsen aan te leggen?

Antwoord

In de meeste wijken is er te weinig ruimte om extra parkeerplaatsen aan te leggen. Voor de leefbaarheid in de wijk wil de gemeente ook groen behouden. Toen de wijken werden gebouwd, hadden mensen veel minder auto’s dan nu het geval is. Het autobezit is enorm toegenomen in de loop van de tijd. Natuurlijk is er ook ruimte voor parkeren in de wijk bijgekomen, maar de rek is er nu uit.