Geldt er een maximum aantal vergunningen in de wijk? Komt er een wachtlijst?

Vraag

Geldt er een maximum aantal vergunningen in de wijk? Komt er een wachtlijst?

Antwoord

Er is per gebied geen maximum aantal vergunningen bepaald. Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst.