Als er betaald parkeren wordt ingevoerd en de tijden wijken af van aangrenzende gebieden/wijken wat betekent dit dan voor die wijken?

Vraag

Als er betaald parkeren wordt ingevoerd en de tijden wijken af van aangrenzende gebieden/wijken wat betekent dit dan voor die wijken?

Antwoord

Als er in de nieuwe betaald-parkeren-zone andere tijden voor betaald parkeren gekozen zijn dan in aangrenzende straten, dan stelt het college van burgemeester en wethouders mogelijk voor om ook in bestaande gebieden te vragen of zij behoefte hebben aan eventueel aanpassing van tijden.