Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens na uitschrijving?

Vraag

Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens na uitschrijving?

Antwoord

Na uitschrijving uit de BRP als ingezetene verhuist het overzicht met uw persoonsgegevens (persoonslijst) naar het niet-ingezetene-deel van de BRP. Dit heet ook wel de Registratie niet-ingezetenen (RNI). Dat is de registratie van personen die niet meer of korter dan 4 maanden in Nederland wonen.

 

Zie ook deze producten