Verhuizen (binnen Nederland)

Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. Staat er niemand op het nieuwe adres ingeschreven? Geef dan uw verhuizing door met DigiD. Staat er wel iemand ingeschreven? Meld uw verhuizing dan schriftelijk of op het stadskantoor.

Afspraak maken voor:

Doorgeven verhuizing

Direct regelen:

Logo DigiD Verhuizing doorgeven

Wie mag de verhuizing doorgeven
 • U zelf, als u 16 jaar of ouder bent.
 • Een ouder, voogd of verzorger voor een minderjarig inwonend kind.
 • Een ouder en zijn/haar meerderjarige kind als zij verhuizen naar hetzelfde adres.
 • Gehuwden of geregistreerde partners als zij verhuizen naar hetzelfde adres.
 • Een gemachtigde.
 • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouders.
 • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.
 • Als iemand naar een verzorgingstehuis gaat en degene die verhuist, is niet meer in staat om zelf te tekenen, dan is het mogelijk dat het verzorgingstehuis toestemming geeft. Een medewerker van de gemeente Vlaardingen tekent dan 'ambtshalve'. 
Hoe werkt het

Geef uw verhuizing binnen vier weken vóór of uiterlijk vijf dagen na de verhuizing door. De datum die u op de aangifte als verhuisdatum vermeldt, geldt als de datum van verhuizing. Geeft u de verhuizing pas ná vijf dagen door? Dan wordt de aangiftedatum als verhuisdatum vastgelegd. Uw aangifte van verhuizing wordt binnen vijf werkdagen verwerkt.

Aangifte doen kan in Vlaardingen op de volgende manieren:

Digitaal:

 • Via het digitale verhuisformulier met uw DigiD. Let op: dit kan alleen als op het nieuwe adres niemand anders ingeschreven staat. Als dat wel zo is, moet u uw verhuizing schriftelijk of op het stadskantoor doorgeven.

Schriftelijk:

 • Print het verhuisformulier (pdf, 25 kB)  uit, vul het in en onderteken het.
 • Op het verhuisformulier staat welke documenten u mee moet sturen.
 • Gaat u bij iemand inwonen?
 • Stuur de formulieren en de documenten naar Gemeente Vlaardingen, t.a.v. klantcontactcentrum, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.

Op afspraak:

 • Maak een afspraak.
 • Geeft uw verhuizing zelf door of via een gemachtigde.
Meenemen naar afspraak
 • Een kopie van uw identiteitsbewijs.
 • Een kopie van uw huur- of koopcontract. Let op: het koopcontract moet gepasseerd zijn bij de notaris.
 • Gaat u bij iemand inwonen? Dan moet de hoofdbewoner of de verhuurder de verklaring op het verhuisformulier (pdf, 25 kB) invullen en ondertekenen. Print het verhuisformulier uit, laat het invullen en neem het mee.
 • Een kopie van een identiteitsbewijs van de hoofdbewoner of verhuurder als u bij iemand gaat inwonen.
 • Schriftelijke toestemming als het adres waar u gaat wonen van Samenwerking of Waterweg Wonen is.
Kosten

Geen.

Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.