Kan ik bezwaar maken tegen een adresonderzoek?

Vraag

Kan ik bezwaar maken tegen een adresonderzoek?

Antwoord

Het kan voorkomen dat u na een uitgebreid adresonderzoek, wordt  uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Vlaardingen. U wordt dan ingeschreven in de Registratie Niet Ingezetene (RNI). U wordt dan geregistreerd als geëmigreerd.

Als u het hier niet mee eens bent, dan kunt u binnen 6 weken na publicatie van dit besluit,  bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Zie ook deze producten