Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een verklaring dat u staat ingeschreven in de BRP. Er zijn verschillende typen uittreksels. U kunt een uittrekstel digitaal aanvragen met DigiD, maar ook op afspraak op het stadskantoor of via een brief. U kunt alleen een uittreksel BRP aanvragen in de plaats waar u woont.

Let op: Er zijn commerciële tussenpersonen actief die aanbieden een uittreksel, urgentieverklaring of ander product voor je aan te vragen bij de gemeente. Deze tussenpersonen vragen meer geld EN het duurt langer voordat jouw gevraagde product bij je binnen is. Daarnaast machtig je hiermee iemand om voor je een persoonlijk product aan te vragen. Hiermee krijgen deze bedrijven de beschikking over privacygevoelige informatie. Wil je toch iemand machtigen omdat je zelf niet in staat bent om de aanvraag te doen? Geef gegevens zoals een kopie van jouw paspoort nooit zomaar af. Gebruik bij het maken van een kopie altijd de KopieID app van de Rijksoverheid. Hiermee kun je jouw gegevens deels afschermen en blijft jouw privacy gewaarborgd.

Direct regelen

Logo DigiD Aanvraag uittreksel BRP

Wij doen het afschrift of bewijs binnen 3 werkdagen op de post. Digitaal verstrekken is niet mogelijk.

Maak een afspraak voor:

aanvraag uittreksel BRP

Standaarduittreksel BRP

Op een uittreksel BRP staan uw burgerservicenummer (BSN), naam, geboortedatum, geboorteplaats en het land waar u woont. Meer gegevens nodig, zoals burgerlijke staat of adreshistorie? Geef dit dan aan bij de aanvraag.

Bewijs van in leven zijn, attestatie de vita

U vraagt een bewijs van in leven zijn aan voor een pensioen, een andere uitkeringsinstantie of een levensverzekering. U bewijst ermee dat u op het moment van afgifte als levend staat ingeschreven. 

Attestatie de vita

Een attestatie de vita is een internationale verklaring waaruit blijkt dat u nog in leven bent. Deze verklaring kunt u alleen zelf aanvragen. 

Bewijs van Nederlanderschap

Met een bewijs van Nederlanderschap toont u dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Hierop staan uw naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit. U kunt dit document nodig hebben voor bijvoorbeeld een verhuizing naar het buitenland of een huwelijk in het buitenland. Of voor bepaalde beroepen zoals een functie in het openbaar bestuur.

Hoe werkt het

Digitaal aanvragen

 • Gebruik uw DigiD om in te loggen en vul het aanvraagformulier in. 
 • U rekent direct af
 • Wij doen het afschrift of bewijs binnen 3 werkdagen op de post. Digitaal verstrekken is niet mogelijk. 

Let op: Heeft u een verzoekschrift van een pensioenfonds ontvangen voor een bewijs van in leven zijn? Stuur deze dan mee als bijlage.​​​

Op afspraak aanvragen

 • Maak een afspraak.
 • Vraag het uittreksel of bewijs persoonlijk aan. U kunt hier ook iemand voor machtigen via het machtigingsformulier.
 • U krijgt het uittreksel of bewijs direct mee.

Schriftelijk aanvragen

 • Stuur een brief aan de gemeente Vlaardingen, t.a.v. Klantcontactcentrum, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.
 • Vermeld in uw brief waarom u het uittreksel of bewijs nodig heeft.
 • Vermeld naar welk postadres het afschrift of uittreksel verstuurd moet worden. De gemeente verstrekt geen digitale uittreksels.
 • Onderteken de brief.
 • Stuur een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.
 • U krijgt het afschrift of het uittreksel met de factuur binnen 3 werkdagen opgestuurd.
Meenemen naar afspraak
 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Eventueel de brief van de instantie waarin om het uittreksel of bewijs wordt gevraagd. Neem een verzoek van een pensioenfonds altijd mee.

Een gemachtigde die het uittreksel of het bewijs voor u aanvraagt, moet meenemen:

 • uw geldige identiteitsbewijs of een kopie ervan.
 • een geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde .
 • een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier (pdf, 70 kB).
Kosten en geldigheid
 • Uittreksel, bewijs van in leven zijn of bewijs van Nederlanderschap: € 12,70
 • Bewijs in leven voor buitenland / Attestatie de vita: € 15,70
 • Digitaal aangevraagd uittreksel of bewijs: € 8,70
 • Bewijs van in leven zijn / attestatie de vita  voor pensioenfonds: gratis als u een verzoekschrift van het pensioenfonds laat zien.

Voor het versturen van documenten betaalt u portokosten.

Alle uittreksels en bewijzen zijn 3 maanden geldig.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.