Hoe kan ik bezwaar maken tegen uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)?

Vraag

Hoe kan ik bezwaar maken tegen uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)?

Antwoord

Het kan voorkomen dat u na een uitgebreid adresonderzoek, wordt  uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Vlaardingen. U wordt dan ingeschreven in de Registratie Niet Ingezetene (RNI). U wordt dan geregistreerd als geëmigreerd.

Als u het hier niet mee eens bent, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Zie ook deze producten