Oplossing tegen hoogwater in de KW-haven

De Koningin Wilhelminahaven (hierna: KW-haven) is een plek met een sterke historie en een duidelijke havensfeer. De kades zijn het goud van de haven, maar sinds jaar en dag lopen deze kades bij hoogwater over. Aanpassingen in de openbare ruimte zijn nodig om de haven tot een aantrekkelijk gebied te maken. Ook zijn de aanpassingen nodig om woningen te kunnen bouwen. Op deze pagina leest u wat de huidige stand van zaken is.

Hoogwateroplossing en ruimtelijke inrichting KW-haven (Schetsontwerp gemaakt door Arcadis)Schetsontwerp vastgesteld

In 2022 nam de gemeente de regie om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een oplossing tegen hoogwater en hoe deze ruimtelijk passen in de KW-haven. Dit is afgestemd met de stakeholders in het gebied. In november datzelfde jaar lag er een vastgesteld schetsontwerp (een principe-oplossing) met uitwerking van een voorkeursvariant. Meer over het traject en het schetsontwerp leest u in de rapportage van ingenieursbureau Arcadis (pdf, 31 MB). 

 

beeld: Arcadis.

Uitwerken tot een voorlopig ontwerp

Met het vaststellen van dit schetsontwerp breekt de volgende fase aan: de ontwerpfase. In deze fase wordt het schetsontwerp uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp (“VO”). Hierin wordt duidelijk wat het ontwerp is en hoe dit past in de KW-haven. Het streven is om dit VO eind 2023 gereed te hebben. In het proces naar dit product toe zullenworden er wederom informatiebijeenkomsten worden georganiseerd met de omgevingomwonenden en belanghebbenden. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Over de ontwikkeling van de Rivierzone

De woningbouwopgave in Vlaardingen voor de komende jaren is groot. De Rivierzone vormt hierbinnen een belangrijk aandachtsgebied. Hier komen tussen de 2450 en 3100 woningen. Voor dit gebied is een gebiedsvisie opgesteld. Hierin zijn verschillende ontwikkellocaties aangewezen, waaronder de Koningin Wilhelminahaven.