Meer nieuws

 • Muziek bij de Buren: een terugblik

  01 februari 2023

  Op zondagmiddag 27 november vond het huiskamerfestival Muziek bij de Buren als van ouds weer plaats op de KW-haven in Vlaardingen. Met wel 93 optredens op 31 podia in de huiskamers van gastvrije Vlaardingers en in ‘huiskamers van de stad’. Zoals KADE40, Museum Vlaardingen, Stichting Pameijer en de Windwijzer.

 • Rijk investeert 21,3 miljoen euro in de ontwikkeling van de Rivierzone in Vlaardingen

  De Rivierzone ontwikkelt zich tot een leefbare en stoere stadswijk die het centrum van Vlaardingen met de Nieuwe Maas verbindt. Projectontwikkelaars bouwen hier binnen tien jaar meer dan 2.450 woningen. Daarnaast komen er voorzieningen zoals scholen, zorg en bedrijvigheid, en de infrastructuur wordt integraal aangepakt. Op 13 september diende het college hiervoor twee subsidieaanvragen in bij het Rijk. Vandaag werd duidelijk dat 21,3 miljoen euro (exclusief btw) wordt toegekend aan Vlaardingen voor de Rivierzone uit de Regeling Versnellingsgelden Infrastructuur.

 • Lees het eerste beeldverhaal over leven in de Rivierzone

  Samen met ontwikkelaars en initiatiefnemers werkt de gemeente Vlaardingen aan de ontwikkeling van de Rivierzone. Een gebied dat een rijke historie kent. Verschillende Vlaardingers vertellen in deze serie beeldverhalen over het wonen in de Rivierzone, de historie ervan en hoe zij kijken naar de toekomst van het gebied. Tineke Spoor (68) trapt de serie af. Al 32 jaar woont zij samen met haar man in de Prins Hendrikstraat, naast het Museumkwartier.

 • District U en Rory Dickhoff gaan samenwerken aan placemaking

  Per 1 december gaat Rory Dickhoff ervoor zorgen dat Vlaardingen er met District U in de Rivierzone een aantrekkelijke trekpleister bij krijgt. De voormalige manager van poppodium De Kroepoekfabriek wordt als placemaker verantwoordelijk voor de tijdelijke programmering van het voormalige Unileverterrein. Hier komt vanaf volgend jaar een mix van pop up horeca, sport en cultuur.

 • Wethouders verwelkomen eerste bewoner van Fairland Studios Vlaardingen

  Op maandag 11 oktober heeft de eerste bewoner zijn intrek genomen in een van de tijdelijke woningen op het terrein van District U aan de Olivier van Noortlaan. De studio’s, die voornamelijk bestemd zijn voor studenten, jongeren en starters, leveren een belangrijke bijdrage aan het oplossen van de woningnood in de regio. Binnenkort zijn alle 318 woningen van het project Fairland Studios bewoond.

 • Oproep voor beeldverhaal over de Rivierzone

  Woont of werkt u al een tijd in de Rivierzone en wilt u graag vertellen over uw woon- of werkplaats en de wijk? Geef u dan op voor een nieuwe serie beeldverhalen over de Rivierzone.

 • Brede steun voor Gebiedsontwikkeling Rivierzone

  Op donderdag 13 oktober heeft de gemeenteraad de Gebiedsvisie Rivierzone en vier bestemmingsplannen vastgesteld. Het college van B&W is zeer tevreden met de brede steun vanuit de raad. Wethouder Bart Bikkers: “Dit is een belangrijke stap naar de ontwikkeling van de Rivierzone tot een aantrekkelijk gebied om te wonen, te werken en te recreëren. Waarmee we, samen met ontwikkelaars, voorzien in de grote vraag naar woningen.”

 • College van B&W dient twee aanvragen in bij het Rijk

  Het college van B&W heeft 13 september besloten om twee aanvragen in te dienen bij het Rijk voor de ontwikkeling van de Rivierzone. Een aanvraag van € 5,9 miljoen voor de zogenaamde Woningbouwimpuls (WBI) en een aanvraag van € 21,3 miljoen voor de Regeling Versnellingsgelden Infrastructuur 2022.

 • Stakeholderbijeenkomst 15 september Koningin Wilhelminahaven

  De gemeente Vlaardingen laat onderzoek doen naar de mogelijkheden om de Koningin Wilhelminahaven en Buitenhaven te beschermen tegen hoogwater. Op donderdag 15 september vond er een stakeholderbijeenkomst plaats, waarin we vertelden wat de stand van zaken is.

 • Hoogwateraanpak voor de Koningin Wilhelminahaven en Buitenhaven

  Droge voeten van belang voor toekomst Rivierzone

  In de KW-haven en Buitenhaven is een variatie aan oplossingen mogelijk om het gebied te beschermen tegen hoogwater. Vandaag werden inwoners en ondernemers in het gebied bijgepraat over de meest kansrijke opties: een combinatie van vaste elementen, zoals trappen en een muur, en tijdelijke elementen, zoals afsluitbare onderbrekingen van de waterkering.

 • Vlaardingen zet in op versnelling realisatie Rivierzone

  College besluit tot aanvraag rijksbijdragen

  Het college van B&W heeft 13 september besloten om twee aanvragen in te dienen bij het Rijk voor de ontwikkeling van de Rivierzone. Een aanvraag van € 5,9 miljoen voor de zogenaamde Woningbouwimpuls (WBI) en een aanvraag van € 21,3 miljoen voor de Regeling Versnellingsgelden Infrastructuur 2022.

 • Start uitwerking hoogwateroplossing en ruimtelijke inpassing KW-haven

  23 juni 2022

  Om woningbouw mogelijk te maken in de Koningin Wilhelmina Haven is een hoogwateroplossing nodig. De gemeente Vlaardingen is in april gestart met de verkenning en uitwerking van een hoogwateroplossing en ruimtelijke inpassing in de KW-haven.

 • Erfgoed Deal aanvraag KW-haven in ontwikkeling

  22 juni 2022

  De Erfgoedkwartiermakers Coöperatie werkt aan een aanvraag voor een Erfgoed Deal voor de Koningin Wilhelminahaven (KW-haven) in Vlaardingen. Dit doet de coöperatie samen met betrokkenen. De aanvraag richt zich op de herbestemming en erfgoed-inclusieve ontwikkeling van het cultuurhistorische gebied. Deze leveren een bijdrage aan grote opgaven als klimaat, energie en groei. Wanneer de Erfgoed Deal wordt toegekend, kan deze een financiële bijdrage leveren. De gemeente dient de aanvraag op 13 september in.

 • Bouw gestart voor tijdelijke woonstudio’s op terrein District U

  22 juni 2022

  Op woensdag 8 juni plaatste wethouder Bart Bikkers de eerste van 318 tijdelijke woonstudio’s in District U, het voormalige Unileverterrein. District U is onderdeel van de Rivierzone Vlaardingen, het stadsgebied dat in ontwikkeling is. De studio’s worden in de komende maanden opgeknapt en geplaatst op het terrein. Daar mogen de woningen maximaal 10 jaar staan. Na die tijd maakt het complex plaats voor nieuwbouw. Binnenkort start ook de verhuur van de studio’s.

 • Informatiebijeenkomst Museumkwartier: dit zijn de plannen

  22 juni 2022

  De gemeente Vlaardingen en BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling hebben afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het Museumkwartier. BPD organiseerde op donderdagavond 2 juni een informatiebijeenkomst over de plannen voor het Museumkwartier, dat onderdeel is van de Rivierzone.

 • Coalitie maakt zich hard voor ontwikkeling Rivierzone

  23 juni 2022

  In het nieuwe coalitieakkoord neemt de ontwikkeling van de Rivierzone een prominente rol in als eerste van acht stadsprogramma’s. Wethouder Bart Bikkers is er trots op dat de coalitie zich hier hard voor maakt: “Wij werken aan een stad waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Dat doen we vol vertrouwen.”

 • Start bouw voor tijdelijke woonstudio’s op terrein District U

  22 juni 2022

  Wethouder Bart Bikkers heeft woensdag 8 juni de eerste van 318 tijdelijke woonstudio’s geplaatst in District U, het voormalige Unileverterrein in Vlaardingen. De studio’s zijn voornamelijk bestemd voor studenten, jongeren en starters, die binding hebben met Vlaardingen en actief willen zijn in deze omgeving. De studio’s leveren een belangrijke bijdrage aan het oplossen van de woningnood in de regio. In de komende maanden worden de studio’s opgeknapt en geplaatst op het terrein en ze mogen daar tien jaar staan. Na die tijd maakt het complex plaats voor nieuwbouw. Binnenkort start ook de verhuur van de studio’s.