Maaspark

Het Maaspark wil de komende jaren uitgroeien tot een echt stadspark. Wat het Oranjepark is voor het oude Vlaardingen kan het Maaspark zijn voor de nieuwe Rivierzone. Voor zowel de huidige bewoners en de toekomstige bewoners is een aantrekkelijk stadspark van belang. Zowel om te ontspannen, te sporten als te kunnen spelen. Dit vraagt om een herinrichting van het huidige Maaspark als ook om een aantrekkelijke programmering.

MaasparkTotaal ontwerp

Bovendien wil de gemeente Vlaardingen de verbinding van de historische stad met de rivier de Nieuwe Maas terugbrengen. Het Programma Rivierzone bestaat uit drie gebieden: de Koningin Wilhelmina haven, Maaswijk (waarbinnen het Maaspark valt) en de Zuidelijke binnenstad. 
Bij de herontwikkeling van het Maaspark houden we rekening met de huidige en toekomstige bewoners/gebruikers, maar ook met culturele activiteiten, hoogwater, geluid, bereikbaarheid, veiligheid en het veranderde klimaat. 

Andere uitstraling

Het park zal een andere uitstraling krijgen. Van kijkgroen zal het veranderen in meer actief en ecologisch groen (inheemse plantensoorten die meer insecten, vogels en dieren aantrekken). 
Dit park ligt zo dicht bij de rivier dat het tevens als overstromingsgebied kan dienen bij hoog water. Het park biedt tevens ruimte voor de opvang van regenwater (waterberging). Handig om weer te gebruiken tijdens droge perioden.

Auto te gast

Ook is nagedacht over meer ruimte voor wandelaars en fietsers. Dit kan door in en rond het Maaspark de wegen opnieuw in te richten. Denk aan een aantrekkelijke groen ingerichte fiets en wandelstraat en met bestemmingsverkeer (auto) in één richting. Het Deltahotel, sinds de jaren zestig gevestigd in het gebied, blijft voor autoverkeer bereikbaar. De auto is hier dan wel te gast.

Uitgangspunten

De Gemeente Vlaardingen is verantwoordelijk voor de plannen, organiseert het ontwerpproces en de participatie hierop. Belangrijke uitgangspunten voor een vernieuwd Maaspark en aantrekkelijke Rivierzone zijn: 

  • verbinding maken tussen stad met het water van de rivier
  • het aantrekkelijk inrichten van wandel- en fietsroutes tussen stad en rivier
  • het  park samen met bewoners zo aantrekkelijk mogelijk inrichten met functies, zoals kijken naar de schepen, spelen, sporten en buurtactiviteiten
  • inspelen op  het veranderende klimaat door wateropvang, en  het maken van  groene schaduwplekken  om hitte tegen te gaan
  • de geplande woningbouw laten aansluiten op het groen van park en wandel- en fietsroutes

Voorwerk is gedaan

Eind 2023 zal met bewoners uit het gebied en andere belanghebbenden samen met deskundigen gewerkt worden aan een schetsontwerp voor het hele gebied waar het Maaspark een onderdeel van is. 
Met de gebiedsvisie Rivierzone, de MER (Milieu Effect Rapportage), de diverse bestemmingsplannen en de hoogwater oplossing voor de Koningin Wilhelminahaven is de afgelopen drie jaar al veel voorwerk verricht om tot één integraal plan te komen dat de komende jaren in zijn geheel kan worden gerealiseerd.