Wie bepaalt dat een bepaalde wijk van het aardgas af gaat en mag de gemeente dit afdwingen?

Vraag

Wie bepaalt dat een bepaalde wijk van het aardgas af gaat en mag de gemeente dit afdwingen?

Antwoord

In de Transitievisie Warmte, die eind 2021 is goedgekeurd door de gemeenteraad, is vastgelegd dat de Drevenbuurt, samen met de Hoofdstedenbuurt en een derde, nog aan te wijzen wijk, is aangemerkt als startwijk. Deze wijken gaan straks als eerst van het aardgas af. Er is inderdaad wetgeving in de maak, die het gemeenten straks mogelijk maakt om, als er een geschikt, betaalbaar alternatief voor aardgas voorhanden is, wijken aan te wijzen waar de aardgaslevering stopt. Dit kan echter alleen gebeuren als er een geschikt alternatief voorhanden is, en bewoners voldoende tijd krijgen om de overstap te maken.