Wanneer wordt mijn woning aangesloten op WarmtelinQ?

Vraag

Wanneer wordt mijn woning aangesloten op WarmtelinQ?

Antwoord

WarmtelinQ levert geen energie aan individuele klanten. WarmtelinQ is verantwoordelijk voor de realisatie en instandhouding van het zogeheten hoofdtransportnet (de basisinfrastructuur voor warmte, vergelijkbaar met het hoogspanningsnetwerk van Tennet voor elektriciteit). Vanaf dit hoofdtransportnet zijn aftakkingen nodig richting lokale distributienetten die zorgen voor de aflevering van warmte aan woningen en gebouwen. De gemeente bepaalt of en wanneer wijken op een warmtenet worden aangesloten. Vaak staat dit al aangegeven in een lokale Transitievisie Warmte. Daarin is opgenomen welke wijken kansrijk zijn om aangesloten te worden op een warmtenet en binnen welke termijn.