Is er een planning wanneer welke buurt wordt aangesloten op het warmtenet?

Vraag

Is er een planning wanneer welke buurt wordt aangesloten op het warmtenet?

Antwoord

De Drevenbuurt en de Hoofdstedenbuurt zijn in de Transitievisie Warmte van de gemeente Vlaardingen aangemerkt als startwijken. Dat betekent dat deze wijken als eerste van het aardgas af zullen gaan. In de Drevenbuurt overlegt de gemeente in de vorm van informatieavonden al sinds een jaar met de bewoners om met elkaar te onderzoeken wat de beste collectieve warmtebron voor de Drevenbuurt is. Een warmtenet op basis van restwarmte (WarmtelinQ) is hierbij een van de opties. Uiterlijk in 2032 moet de Drevenbuurt de switch naar aardgasvrij hebben gemaakt. Andere wijken zullen, een voor een, volgen in de daaropvolgende jaren. Uiterlijk in 2050 moeten alle wijken in Vlaardingen aardgasvrij zijn.