Hoe kom je straks in aanmerking voor aansluiting op het warmtenet? Wordt er geloot?

Vraag

Hoe kom je straks in aanmerking voor aansluiting op het warmtenet? Wordt er geloot?

Antwoord

Als er een lokaal warmtenet wordt aangelegd, wordt iedereen in het desbetreffende gebied in de gelegenheid gesteld om zijn/haar woning hierop aan te sluiten. Als een warmtenet na onderzoek de beste oplossing blijkt voor een bepaalde wijk, dan wordt er een concreet aanbod uitgewerkt dat wordt voorgelegd aan alle bewoners van de desbetreffende wijk.