Welke rol spelen gemeenten in WarmteLinQ?

Vraag

Welke rol spelen gemeenten in WarmteLinQ?

Antwoord

Gemeenten voeren de regie over de warmtetransitie en leggen in hun Transitievisie Warmte vast welke energiebronnen ze willen gaan gebruiken voor de verschillende wijken en buurten binnen de gemeente. Als ze kiezen voor restwarmte als één van de oplossingen, kunnen zij verzoeken om een aansluiting op de hooftransportleiding. In de wijken waarvoor bepaald is dat restwarmte een goede oplossing is, moet onder regie van de gemeente een distributienet worden aangelegd. Daarna kan dit distributienet aangesloten worden op het hoofdtransportnet van WarmtelinQ.