Kan het warmtenet in de zomer ook gebruikt worden om de woning te koelen?

Vraag

Kan het warmtenet in de zomer ook gebruikt worden om de woning te koelen?

Antwoord

Dit is niet mogelijk, het systeem levert immers heet water. Het is technisch wel mogelijk om met een lokaal net koel water in te voeren in de zomer. Dit staat echter los van de WarmtelinQ-leiding.