Wat betekent de aanleg van WarmtelinQ voor de bomen langs de route?

Vraag

Wat betekent de aanleg van WarmtelinQ voor de bomen langs de route?

Antwoord

Voor de aanleg van de leiding zullen er bomen gekapt moeten worden. Daarover zijn afspraken gemaakt: gemeentes, de Bomenwacht en WarmtelinQ kijken samen hoe er zo veel mogelijk bomen kunnen blijven staan. Waar dat niet kan, worden na afloop van de werkzaamheden nieuwe bomen en nieuw groen geplant. Als dat niet mogelijk is, worden die op een andere plek in de gemeente geplant. De leiding zal overigens grotendeels geboord worden, waardoor het gebied boven de boring ongemoeid blijft.