We verbranden steeds minder afval en de industrie verduurzaamt. Is er straks nog wel restwarmte?

Vraag

We verbranden steeds minder afval en de industrie verduurzaamt. Is er straks nog wel restwarmte?

Antwoord

Er blijft in de haven voldoende warmte beschikbaar. In het klimaatakkoord en in het EU-programma Fit for 55 is afgesproken dat ook de industrie voor 2030 de CO2-uitstoot sterk moet reduceren en verduurzamen en in 2050 CO2- neutraal moet zijn. Ook in een nieuw energiesysteem komt bij duurzame productieprocessen warmte vrij, die gebruikt kan worden in warmtenetten. Hierdoor zijn warmtenetten toekomstbestendig.