Wie krijgen de warmte uit de WarmtelinQ-leiding?

Vraag

Wie krijgen de warmte uit de WarmtelinQ-leiding?

Antwoord

Via WarmtelinQ Vlaardingen – Den Haag kunnen lokale warmtenetten in de gemeenten Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk en Den Haag van warmte worden voorzien. Het totale vermogen van het hoofdtransportnet WarmtelinQ wordt 250 Megawatt thermisch (MWth). Dat staat ongeveer gelijk aan de warmte voor 120.000 huishoudens. Voor nu is hier 100 MWth van gereserveerd voor Rijswijk naar Leiden. Het gaat dan om warmte voor ongeveer 50.000 woningen. Als dit niet gebruikt wordt, blijft er meer vermogen over voor Vlaardingen naar Den Haag.

Via de leiding van Rijswijk naar Leiden kunnen de gemeenten, Leidschendam-Voorburg, Zoeterwoude, Leiderdorp, Voorschoten, Wassenaar, Katwijk, Oegstgeest en Leiden van warmte worden voorzien. Via een mogelijke aftakleiding bij Delft kan in de toekomst mogelijk ook warmte beschikbaar komen voor het Westland en Oostland, onder meer voor de glastuinbouw.