Wat is een warmtenet?

Vraag

Wat is een warmtenet?

Antwoord

Een warmtenet bestaat uit leidingen die warm water van een of meerdere warmtebronnen naar een gebruiker brengen. Het water in het net wordt opgewarmd door bijvoorbeeld aardwarmte of warmte die de industrie over heeft en niet gebruikt (restwarmte). Via het warmtenet kunnen huizen of bedrijven, zoals kassen in de glastuinbouw worden verwarmd. Een warmtenet is een gesloten systeem en staat niet direct in verbinding met de transportleiding, de overdracht van warmte gaat altijd via een zogenaamd overdrachtstation. Warmtenetten zijn al lange tijd bekend en beproefd. Zo maakt Denemarken er al tientallen jaren gebruik van, maar ook in Nederland bestaan al (kleinere) warmtenetten, in Zuid-Holland bijvoorbeeld al in Den Haag, Rotterdam, Leiden en de kassen in het Oost- en Westland.