Waarom wordt WarmtelinQ aangelegd?

Vraag

Waarom wordt WarmtelinQ aangelegd?

Antwoord

Zuid-Holland staat, net als de rest van Nederland, voor een flinke uitdaging: in 2050 moet de energievoorziening (nagenoeg) CO2-neutraal zijn. Bovendien wil Nederland minder aardgas uit Groningen gebruiken, vanwege het aardbevingsgevaar. Er is dus een andere warmtevoorziening voor woningen en bedrijven nodig. Die worden nu vooral verwarmd met aardgas, voor het grootste deel door individuele cv-ketels. Met een warmtenet is het mogelijk duurzame warmte te vervoeren en te gebruiken. Warmtenetten moeten een belangrijke bijdrage leveren aan een CO2-neutraal Nederland.