Wat is de Basisregistratie Personen (BRP)?

Vraag

Wat is de Basisregistratie Personen (BRP)?

Antwoord

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft. Denk hierbij aan zaken zoals huwelijk, geboorte en (echt)scheiding.

Van iedere persoon is een persoonslijst aangelegd. Op uw persoonslijst staan bijvoorbeeld gegevens over:

  • uw naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland;
  • uw verblijfplaats (adres);
  • uw burgerservicenummer (BSN);
  • uw ouders;
  • uw nationaliteit en eventueel uw verblijfsrecht;
  • uw huwelijk of geregistreerd partnerschap;
  • uw kinderen;
  • uw reisdocumenten;
  • uw kiesrecht;
  • de organisaties waaraan uw gegevens worden verstrekt.

Gemeenten kunnen onderling gegevens uit de BRP uitwisselen. Dit verloopt via een elektronisch beveiligd netwerk. Ook andere (overheids)instellingen zoals de Belastingdienst, de Rijksdienst voor het Wegverkeer en de Sociale Verzekeringsbank kunnen gegevens uit de BRP overnemen. De gemeente is verplicht om mee te werken als deze instanties informatie willen hebben.

Uw persoonsgegevens inzien via internet

Via mijn.overheid.nl kunt u zelf uw gegevens of die van uw minderjarige kinderen inzien. Hiervoor logt u eerst in met uw DigiD. Klik daarna op ‘Persoonlijke gegevens’, boven aan de pagina. Onder het kopje BRP kunt u uw gegevens inzien. Heeft u geen DigiD? Registreer u dan eerst via www.digid.nl.

U kunt ook bij de balie van de gemeente Vlaardingen navragen hoe u geregistreerd staat in de BRP. Dit kan alleen op afspraak.

Inzage verstrekkingen

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de basisregistratie, dan kunt u daarvan digitaal een overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen maximaal vier weken krijgt u het overzicht (kosteloos) thuis gestuurd.

Zie ook deze producten