Wanneer heb ik een uittreksel BRP nodig?

Vraag

Wanneer heb ik een uittreksel BRP nodig?

Antwoord

U kunt een uittreksel BRP om verschillende redenen aanvragen. Bijvoorbeeld voor het afleggen van een examen, inschrijven voor een school of opleiding of inschrijving bij een woningbouwvereniging.

De informatie die op een uittreksel uit de BRP is vermeld, hangt af van het doel waarvoor u het uittreksel nodig heeft. U moet bij het indienen van de aanvraag het doel aangeven, zodat bekend is welke gegevens op het uittreksel moeten worden vermeld.

Er zijn instanties die genoegen nemen met een standaarduittreksel, maar er zijn ook instanties die meer gegevens verlangen. Er zijn veel keuzemogelijkheden. Lees daarom vóór uw aanvraag de diverse mogelijkheden aandachtig door en informeer bij de instantie die het uittreksel van u verlangt, welk uittreksel u aan moet vragen.

Zie ook deze producten