Kan ik iemand ook machtigen zonder het machtigingsformulier?

Vraag

Kan ik iemand ook machtigen zonder het machtigingsformulier?

Antwoord

In plaats van het machtigingsformulier kan de gemachtigde ook een brief meenemen. Deze brief moet u zelf schrijven. In de brief staat waarom u het uittreksel aanvraagt. Verder geeft u de gemachtigde in de brief toestemming namens u het uittreksel op te halen. De brief moet door u en de gemachtigde ondertekend zijn.

Zie ook deze producten