Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien?

Vraag

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien?

Antwoord

Uw persoonsgegevens inzien via internet. Via mijn.overheid.nl kunt u zelf uw gegevens of die van uw minderjarige kinderen inzien. Hiervoor logt u eerst in met uw DigiD. Klik daarna op ‘Persoonlijke gegevens’, boven aan de pagina. Onder het kopje BRP kunt u uw gegevens inzien. Heeft u geen DigiD? Registreer u dan eerst via www.digid.nl.

U kunt ook bij de balie van de gemeente Vlaardingen navragen hoe u geregistreerd staat in de BRP. Dit kan alleen op afspraak.

Zie ook deze producten