Milieuklacht / overlast

Milieuklachten kunt u online melden bij DCMR Milieudienst Rijnmond via www.dcmr.nl/overlast-melden of telefonisch bij de Milieuklachtenlijn: 0888 333 555.

Milieuklachten zijn bijvoorbeeld stank, lawaai, vervuiling in sloten, vijvers of rivier, trillingen en het vrijkomen van asbest. U kunt hier ook terecht voor meldingen over bijvoorbeeld overlast door vliegtuiglawaai, overlast van horeca, evenementen, bedrijven of stankoverlast.