Milieueffectrapport

Als u uw bedrijf gaat veranderen, uitbreiden of als een nieuw bedrijf gaat starten kunt u met milieueffectrapportage te maken krijgen. DCMR Milieudienst kan u hierover adviseren.

Wanneer milieueffectrapportage verplicht is staat in de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage (mer).  DCMR Milieudienst kan u hierover adviseren. Kijk hiervoor op www.dcmr.nl