Hoe vraag ik het gezamenlijk gezag aan over een kind?

Vraag

Hoe vraag ik het gezamenlijk gezag aan over een kind?

Antwoord

Nadat het kind geboren is, kan er middels een aanvraagformulier het gezamenlijk gezag worden aangevraagd bij de griffie van de Rechtbank te Rotterdam. Een afschrift van de geboorteakte en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van beide verzoekers moet ingeleverd worden.

Zie ook deze producten