Verantwoording fractievergoedingen

Alle gemeenteraadsfracties ontvangen een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Fracties besteden de vergoeding om hun volksvertegenwoordiger, kaderstellende en controlerende rol te versterken. Zo kunt u per fractie zien waaraan de fractie dit geld heeft besteed. Bewijsstukken en declaraties kunnen opgevraagd worden bij griffie@vlaardingen.nl.