Samenstelling gemeenteraad

Het aantal leden van de gemeenteraad is afhankelijk van het aantal inwoners. De raad in Vlaardingen bestaat uit 35 raadsleden verdeeld over 14 fracties.

Daarnaast heeft de gemeenteraad van Vlaardingen 17 steunraadsleden. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. De griffier ondersteunt de raad en is het eerste aanspreekpunt voor de raadsleden.

De raad