Samenstelling gemeenteraad

Samenstelling gemeenteraad

Het aantal leden van de gemeenteraad is afhankelijk van het aantal inwoners. De raad in Vlaardingen bestaat uit 35 raadsleden verdeeld over 14 fracties.

Daarnaast heeft de gemeenteraad van Vlaardingen 17 steunraadsleden. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. De griffier ondersteunt de raad en is het eerste aanspreekpunt voor de raadsleden.

De raad

Voorzitter en griffier

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

GroenLinks

ONS.Vlaardingen

Socialistische Partij (SP)

VV2000/Leefbaar Vlaardingen

Christen Democratisch Appèl (CDA)

D66

ChristenUnie/SGP

Partij van de Arbeid (PvdA)

Algemeen Ouderen Verbond (AOV)

DENK

Heel de stad

Beter voor Vlaardingen

StadsBelangen Vlaardingen (SBV)