van Vugt (Thom)

Thom van Vugt

Lid

Partij: ONS.Vlaardingen

Overige

Tijdelijke vervanger van wijlen Ben Vuijk