Constantijn Stevens (CDA)

Foto van Constantijn StevensWie is Constantijn Stevens?

Mijn werk bij H. van Toor Jz. Distilleerderij is 50 meter van mijn woonhuis aan de Markt en mijn werk als gemeenteraadslid is ook 50 meter van huis. Is dat niet een fantastische situatie? Dat was niet altijd zo in mijn rijk en dynamisch leven: geboren in Maastricht als zoon van een officier binnen de landmacht en een sociaal werkster. 

Het sociale leven in Maastricht rijk: actief binnen de scouting leerde ik veel van de natuur, sport, muziek, samenwerking en cultuur. De kerk had vooral een sociale rol, bestrijding tegen armoede en eenzaamheid. Na mijn middelbare school ben ik geschiedenis en maatschappijleer gaan studeren en binnen het onderwijs uitvoerende en managementfuncties bekleed, zoals teamleider van een mbo-opleiding, teamleider hbo-lerarenopleiding en mede de oprichting van de zomerschool voor vluchtelingen.

Mijn drie zoons, Christiaan (30) werkt bij Ziggo Sport, Vincent (28) werkzaam in de politiek in Utrecht en Robin (25) docent geschiedenis, hebben allemaal hun plek gevonden. Momenteel werk ik samen met mijn partner Leo Fontijne in H. van Toor Jz. distilleerderij. Zes jaar geleden een radicale ommezwaai in mijn leven. Met veel plezier geef ik rondleidingen binnen het bedrijf, bezoek ik klanten en geef ik proeverijen. Het ambacht en de geschiedenis van dit typisch Vlaardings bedrijf geeft mij energie. Ik heb weinig tijd voor grote hobby’s maar we verheugen ons jaarlijks op twee tot drie weken vakantie waarbij geschiedenis, natuur, lezen, wandelen en lekker eten en drinken centraal staan. Bij goede gezondheid hoop ik over tien jaar met pensioen te gaan en dan nog vele jaren….. volop genieten.

Hoe is je politieke leven?

In 1977 werd ik gevraagd om bij het CDA te komen. Binnen korte tijd werd ik voorzitter en daarna volgden vele bestuurlijke functies. Het waren fantastische jaren waarbij jongeren goede plekken kregen binnen de gemeenteraad en provincie. 

Een aantal jaren geleden groeide de behoefte om actief te worden binnen de gemeenteraad. Zo werd ik mede campagneleider van het CDA Vlaardingen en stond ik op de lijst. Tot onze vreugde behielden we onze drie zetels. Doordat Marieke Thommis niet meer terugkwam in de gemeenteraad werd ik in oktober 2022 officieel geïnstalleerd als gemeenteraadslid. Ik probeer een steentje bij te dragen om het vertrouwen terug te winnen van de burgers in de politiek. Luisteren naar burgers is voor mij essentieel, ook in relatie open en eerlijk zeggen dat bepaalde zaken niet kunnen. Ik wil overtuigen binnen de huidige politiek om stapjes te zetten om dit wantrouwen terug te dringen. 

Als CDA-raadslid wil opkomen voor leefbare woonomgeving: niet alleen bouwen maar ook plaats voor groen, Vlaardings Erfgoed, zorg en horeca, een levendig centrum met gezellige terrassen, meer aandacht voor cultuur en ambacht, leegstand tegengaan, onderzoek naar meer water in  het centrum en een effectiever parkeerbeleid. Werken aan een veilige en aangename stad waar mensen veilig over straat kunnen lopen, het verkeer veiliger wordt en de mensen naar elkaar omkijken.

Genoeg werk aan de winkel samen met al mijn collega’s in de raad en met jullie Vlaardingers. Alleen samen kunnen we van Vlaardingen een nog mooiere stad maken!

Op de foto ondertekent Constantijn het CDA-convenant: bouwen aan gemeenschappen.