Ivana Somers-Gardenier

E-mail: ivana.somers@vlaardingen.nl
Foto van Ivana SomersTelefoonnummer: (010) 248 4000
Partij: VV2000/Leefbaar Vlaardingen
Functie: wethouder

Portefeuille

  • Bouwen en wonen
  • Participatie en communicatie
  • Ruimtelijke Ordening
  • Coördinatie Omgevingswet
  • Sport
  • Vierde locoburgemeester

Nevenfuncties

Nevenfuncties verbonden aan het wethouderschap, onbetaald

  • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur DCMR (milieudienst Rijnmond)
  • Plaatsvervangend lid Coöperatieve beheer groengebieden midden-Delfland U.A.
  • Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand