Ivana Somers-Gardenier

Fot o van Ivana SomersIvana Somers-Gardenier is wethouder in Vlaardingen namens VV2000/Leefbaar Vlaardingen en zij heeft onder andere bouwen en wonen, woonoverlast, huisvesting migranten en afvalinzameling in haar portefeuille.

Contact

U kunt Ivana Somers-Gardenier op verschillende manieren bereiken:

 • E-mail: ivana.somers@vlaardingen.nl
 • Telefoon: (010) 248 4000
 • Uitnodigen voor bijvoorbeeld de opening of afsluiting van een activiteit, huldiging van een vrijwilliger of een prijsuitreiking? Of om als gast aanwezig te zijn? Vul dan het uitnodigingsformulier in.
 • Journalist? Neem dan contact op met de communicatieadviseur. Op www.vlaardingen.nl/pers staan de namen en telefoonnummers. Er zijn ook foto's in hoge resolutie beschikbaar.

Social media

Portefeuille

 • Stadsprogramma: Leefbaar Vlaardingen 
 • Bouwen en Wonen 
 • Ruimtelijke Ordening 
 • Huisvesting (arbeids)migranten en statushouders 
 • Opvang ontheemde Oekraïners 
 • Woonoverlast 
 • Openbare ruimte: Verhardingen en Riolering 
 • Afvalinzameling & Recycling

Nevenfuncties

Nevenfuncties verbonden aan het wethouderschap, onbetaald

 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Regionale Belastinggroep
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur het Openbaar Lichaam Rogplus
 • Plaatsvervangend lid van de algemene deelnemersvergadering van de coöperatie Coöperatief Beheer groengebieden Midden-Delfland U.A. 
 • Lid van de algemene deelnemersvergadering van de coöperatie Coöperatief Beheer groengebieden Midden-Delfland U.A.
 • Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Foto's 

Heeft u een foto nodig om bijvoorbeeld bij een artikel te plaatsen, dan kunt u een van de onderstaande foto's downloaden (klik op de foto om deze te openen in groot formaat) en gebruiken onder de voorwaarden die genoemd worden op de pagina voor de pers. Bij gebruik graag de naam van de fotograaf vermelden.

Ivana Somers - portret   Ivana Somers2_web
(Foto's: Marianne van Straten Fotografie)