Ivana Somers-Gardenier

Fot o van Ivana SomersFunctie: wethouder
Partij: VV2000/Leefbaar Vlaardingen

Contact

U kunt Ivana Somers-Gardenier op verschillende manieren bereiken:

 • E-mail: ivana.somers@vlaardingen.nl
 • Telefoon: (010) 248 4000
 • Uitnodigen voor bijvoorbeeld de opening of afsluiting van een activiteit, huldiging van een vrijwilliger of een prijsuitreiking? Of om als gast aanwezig te zijn? Vul dan het uitnodigingsformulier in.
 • Journalist? Neem dan contact op met de communicatieadviseur. Op www.vlaardingen.nl/pers staan de namen en telefoonnummers. Er zijn ook foto's in hoge resolutie beschikbaar.

Social media

Portefeuille

 • Stadsprogramma: Leefbaar Vlaardingen 
 • Bouwen en Wonen 
 • Ruimtelijke Ordening 
 • Huisvesting (arbeids)migranten en statushouders 
 • Opvang ontheemde Oekraïners 
 • Woonoverlast 
 • Openbare ruimte: Verhardingen en Riolering 
 • Afvalinzameling & Recycling

Nevenfuncties

Nevenfuncties verbonden aan het wethouderschap, onbetaald

 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Regionale Belastinggroep
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur het Openbaar Lichaam Rogplus
 • Plaatsvervangend lid van de algemene deelnemersvergadering van de coöperatie Coöperatief Beheer groengebieden Midden-Delfland U.A. 
 • Lid van de algemene deelnemersvergadering van de coöperatie Coöperatief Beheer groengebieden Midden-Delfland U.A.
 • Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Foto's 

Heeft u een foto nodig om bijvoorbeeld bij een artikel te plaatsen, dan kunt u een van de onderstaande foto's downloaden en gebruiken onder de voorwaarden die genoemd worden op de pagina voor de pers. Bij gebruik vermelden: Marianne van Straten Fotografie.