Bert Wijbenga

Foto van burgemeester Bert WijbengaBert Wijbenga is sinds september 2021 burgemeester van Vlaardingen. Hiervoor was hij onder andere wethouder en locoburgemeester in Rotterdam en korpschef bij de politie.

"De gemeenteraad heeft mij een duidelijke opdracht gegeven: vergroten van de leefbaarheid, bevorderen van de veiligheid, bevorderen van de samenwerking van het stadsbestuur en het versterken van het imago van Vlaardingen. Daarnaast hebben ook kinderen aangegeven wat ze van de burgemeester verwachten, in tekeningen met tekst. Zij vinden onder andere dat een burgemeester aardig moet zijn voor mensen, streng moet zijn tegen boeven en mooie kleren moet dragen. De opdracht van de raad, de historie en cultuur van de stad, de kansen en kracht van de stad, en tegelijkertijd de pittige uitdagingen. Dat alles bij elkaar vormt de mix, waar ik me toe uitgedaagd en gemotiveerd voel. Dat is de reden om uw burgemeester te willen zijn."

Contact

 • E-mail: burgemeester@vlaardingen.nl
 • Telefoonnummer: (010) 248 4000
 • Uitnodigen voor bijvoorbeeld de opening of afsluiting van een activiteit, huldiging van een vrijwilliger of een prijsuitreiking? Of om als gast aanwezig te zijn? Vul dan het uitnodigingsformulier in.
 • Journalist? Neem dan contact op met de communicatieadviseur. Op www.vlaardingen.nl/pers staan de namen en telefoonnummers.

Social media

Portefeuille Bestuur en Veiligheid

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Openbare orde en veiligheid
 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Archief
 • Regionale samenwerking
 • Vergunningverlening bijzondere wetten
 • Handhaving en toezicht

Nevenfuncties

Nevenfuncties verbonden aan het burgemeesterschap, onbetaald

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
 • Lid algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Voorzitter Politie District Rijnmond-Noord
 • Lid bestuur Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond
 • Secretaris bestuur stichting Geuzenpenning
 • Bestuurslid Deltaport donatiefonds
 • Beschermheer Stichting Zeillogger Balder
 • Beschermheer Vlaardings mannenkoor ‘Orpheus’
 • Beschermheer Oratoriumvereniging Gloria Toonkunst
 • Beschermheer Voedselbank Vlaardingen

Foto's

Heeft u een foto nodig om bijvoorbeeld bij een artikel te plaatsen, dan kunt u een van de onderstaande foto's downloaden (klik op de foto om deze te openen in groot formaat) en gebruiken onder de voorwaarden die genoemd worden op de pagina voor de pers. Bij gebruik graag de naam van de fotograaf vermelden.

Bert Wijbenga portret   Bert Wijbenga closeup
(Foto's: Marianne van Straten Fotografie)

Bewaren