Erepenning voor menslievend hulpbetoon

De koning kan in bijzondere gevallen een Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon verlenen.

U komt in aanmerking voor de Erepenning bij volledig vrijwillig getoond moedig gedrag ten gunste van andere mensen onder levensbedreigende situaties. U kunt iemand voordragen voor deze bijzondere medaille.

Hoe werkt het?

  • U kunt het voorstelformulier via www.lintjes.nl downloaden, invullen en opsturen naar de burgemeester van de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.
  • De minister ontvangt advies over het wel of niet verlenen van de erepenning.
  • Als de erepenning toegekend wordt, gebeurt dit met een koninklijk besluit

 


.