Ik wil met (spoed) hulp of ondersteuning buiten kantoortijden. Wie kan ik bellen?

Vraag

Ik wil met (spoed) hulp of ondersteuning buiten kantoortijden. Wie kan ik bellen?

Antwoord

Hieronder vindt u alle belangrijke telefoonnummers rondom zorg en ondersteuning.  Hier vindt u ook telefoonnummers voor acute hulpvragen buiten kantoortijden:

  • Wijkteams Vlaardingen: (010) 473 1033
  • Acute hulpvragen buiten kantooruren: (088) 357 1010
  • Spoedeisende hulp bij levensbedreigende situaties: 112
  • Spoedeisende dienst voor dringende jeugdhulp: (010) 233 0000
  • Veilig Thuis, advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling: (0800) 2000
  • Raad voor de Kinderbescherming Rotterdam: (010) 443 1100
  • Kindertelefoon (elke dag van 11.00 tot 21.00 uur): (0800) 0432
  • Stroomopwaarts, regionaal participatiebedrijf Maassluis, Vlaardingen en Schiedam: (010) 246 5555