Vlaardingen Regenboogstad

Jezelf zijn en houden van wie je wil! Iedereen moet zich thuis en veilig voelen in Vlaardingen. Inwoners, verenigingen en organisaties hebben in het voorjaar van 2019 meegedacht over hoe invulling te geven aan Vlaardingen Regenboogstad. Hieruit zijn ideeën voortgekomen voor meer bewustwording, ontmoeting én ondersteuning.

Logo Vlaardingen RegenboogstadIn 2018 is door bijna alle politieke partijen het Regenboogakkoord ondertekend. Via verschillende kanalen zijn door de gemeente Vlaardingers benaderd om mee te denken. Op basis van de input uit de stad heeft het college van B&W 18 juni 2019 een plan van aanpak voor Vlaardingen Regenboogstad vastgesteld.

De ideeën vallen onder drie pijlers:

  • kennis en informatie
  • ontmoeting
  • ondersteuning

Meedenken?

Heeft u ook ideeën over Vlaardingen Regenboogstad of wilt u meewerken aan de uitvoering van het plan? Kijk op www.vlaardingenregenboogstad.nl