Hulpmiddelen en voorzieningen

Lukt het niet (meer) om alles zelf te doen in uw dagelijkse leven? Door bijvoorbeeld een ziekte of een beperking? Mogelijk komt u in aanmerking voor ondersteuning, zoals een rolstoel of huishoudelijke hulp.

Maatwerk aanvragen bij de Wijkteams Vlaardingen

De overheid verwacht dat u eerst ‘op eigen kracht’ probeert een oplossing te vinden. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Lukt niet alles meer op eigen kracht? En is er ook geen familielid of kennis die u kan helpen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor ondersteuning. Bij de Wijkteams Vlaardingen kunt u maatwerkvoorzieningen aanvragen. Medewerkers van het wijkteam gaan met u in gesprek en helpen u bij de aanvraag van een voorziening. 

Welke voorzieningen zijn er?

In Vlaardingen zijn er diverse voorzieningen of hulpmiddelen om u te ondersteunen, zoals: