Vergunning tijdelijk verhuren koopwoning (Leegstandwet)

Staat uw koopwoning te koop en leeg? Dan kunt u, als u aan de voorwaarden voldoet, uw woning tijdelijk verhuren op basis van de Leegstandwet. Vraag hiervoor een vergunning aan.

Direct regelen

aanvraagformulier ‘vergunning tijdelijke verhuur leegstaande woonruimte’ (pdf, 125 kB)

Voorwaarden

De woonruimte moet in een te koop staande woning zijn die:

 • nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning) of;
 • minimaal 12 maanden onafgebroken bewoond is geweest door de eigenaar of;
 • in 10 jaar tijd maximaal drie jaar verhuurd is geweest of;
 • gesloopt of gerenoveerd moet worden.

De vergunning wordt alleen verleend als het gebouw of de woning, voor de verhuring waarvan de vergunning wordt gevraagd, leeg en te koop staat. De vergunning wordt verleend voor 5 jaar.

De leegstandwet schrijft voor dat:

 • de verhuurtermijn minimaal 6 maanden moet zijn;
 • de verhuurder een opzegtermijn heeft van 3 maanden;
 • de huurder een opzegtermijn heeft van 1 maand;
 • de verhuurder zelf de reële huurprijs mag bepalen bij een te koop staande woning;
 • eigenaren van een woonruimte meer dan 1 keer een vergunning voor tijdelijke verhuur aan mogen vragen. Er moet wel minimaal 5 jaar zitten tussen de aanvragen. Particuliere eigenaren mogen niet meer dan 2 woningen die te koop staan tegelijk tijdelijk in de verhuur hebben.

Bij tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet geldt geen uitgebreide huurbescherming zoals bij normale verhuur. Aan het einde van het huurcontract moet de huurder de woning verlaten. Als woningeigenaar bent u daarmee beter beschermd op het moment dat u uw woning kunt verkopen.

Hoe werkt het?
 • Voordat u de vergunning aanvraagt:
  • vraag uw hypotheekverstrekker om toestemming.
  • controleer of uw verzekeraar ingelicht moet worden.
 • Vraag de vergunning aan in de gemeente waar uw woning staat.
 • Print het aanvraagformulier ‘vergunning tijdelijke verhuur leegstaande woonruimte’ uit. Gebruik de toelichting op het aanvraagformulier bij het invullen van het formulier.
 • Bij digitale aanvraag: maak een afbeelding (scan of foto) van het ingevulde aanvraagformulier en verstuur dit via www.vlaardingen.nl/contactformulier.
 • Bij schriftelijke aanvraag: stuur het formulier naar Gemeente Vlaardingen, t.a.v. Stedelijke Ontwikkeling, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.
 • U krijgt de vergunning binnen 10 werkdagen toegestuurd.
 • De vergunning geldt voor maximaal 5 jaar en wordt niet verlengd.
 • Houd bij het opstellen van het huurcontract met uw huurder(s) rekening met de regels van de Leegstandwet.
Kosten

Geen

Meer informatie, voorbeelden en een overzicht van veelgestelde vragen vindt u op www.rijksoverheid.nl. Heeft u vragen, dan kunt u een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.