Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag

Een goede relatie tussen huurder en verhuurder is goud waard. Helaas is dat niet altijd het geval. Om huurders beter te beschermen tegen onder andere intimidatie, onredelijke servicekosten of discriminatie door verhuurders is sinds 1 juli 2023 de Wet Goed Verhuurderschap van kracht.

Hierin staan regels benoemd waar verhuurders zich aan moeten houden. Doen ze dat niet? Dan kunnen huurders hun klachten melden bij het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag van de gemeente. 

Uitleg in video

Op de website van Volkshuisvesting Nederland vindt u een video waarin in heldere taal wordt uitgelegd wat de Wet Goed Verhuurderschap voor huurders betekent. Er is ook een versie in het Pools, Bulgaars, Roemeens, Engels en Spaans beschikbaar.

Regels voor de verhuurder

Op grond van de Wet Goed verhuurderschap is de verhuurder wettelijk verantwoordelijk voor het volgende:

 • Voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie door verhuurders.
 • Maximaal 2 maanden kale huur aan borg.
 • Schriftelijk vastleggen van de huurovereenkomst.
 • Verhuurder informeert huurders altijd over rechten en plichten ten aanzien van de huurwoning.
 • Voorkomen van onredelijke servicekosten.
 • Niet in rekening brengen van dubbele bemiddelingskosten.

Meer informatie kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid.

Klachten die u kunt melden
 • U vermoedt dat u door een verhuurder wordt afgewezen voor een woning vanwege uw godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat. Zie brochure Discriminatie op de woningmarkt van de Rijksoverheid (pdf, 267 kB).
 • U wordt geïntimideerd door uw verhuurder. Dat kan zowel fysiek als schriftelijk zijn.
 • Uw verhuurder wil de huurovereenkomst niet schriftelijk vastleggen.
 • Uw verhuurder heeft u niet schriftelijk gewezen op:
  • uw rechten en plichten.
  • duidelijke afspraken over een eventuele borg.
  • de regels over de servicekosten.
  • de contactgegevens van de beheerder.
  • op de contactgegevens van het lokale meldpunt problemen met verhuurders.
 • Uw verhuurder wil meer dan 2 maanden huur als borg.
 • Uw verhuurder betaalt de borg niet binnen 2 weken nadat u uit de woning bent vertrokken terug.
 • Uw verhuurder vraagt naast huur en borg nog een extra bedrag. Bijvoorbeeld bemiddelingskosten. U kunt als huurder het  betaalde bedrag terugvorderen. 
 • Uw verhuurder geeft geen specificatie van de servicekosten. Dat moet een verhuurder doen voordat u het huurcontract tekent. Uw verhuurder moet ook een jaarlijkse afrekening geven van de servicekosten.
 • De servicekosten moeten redelijk zijn en in verhouding met de daadwerkelijk gemaakte kosten. Als u denkt dat de servicekosten te hoog zijn kunt u dit melden en kan de gemeente voor u nakijken of de kosten redelijk zijn.

Hulp en advies Huurteam

Huurteam Vlaardingen staat klaar om Vlaardingse huurders kosteloos te helpen, bijvoorbeeld bij het nagaan of de huurprijs niet te hoog is of om te checken of het onderhoud van de woning in orde is. Kijk voor meer informatie of het maken van een afspraak op mijnhuurteam.nl/vlaardingen

Meldpunt

Als verhuurders zich niet aan de regels houden dan kunt u een melding bij ons doen zodat we kunnen handhaven en de verhuurder bijvoorbeeld een boete geven. U kunt daarnaast hulp en advies vragen bij het Huurteam, bijvoorbeeld als u twijfelt over de juistheid van uw huurcontract. 

Melding maken 

Wilt u een melding maken? Vul het formulier Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag in.

Let op: woont u in een huurwoning van een woningcorporatie? Meld uw klacht dan bij de corporatie die de woning verhuurt. De corporatie neemt de klacht zelf in behandeling.