Groenstroken/restgronden kopen of in erfpacht krijgen

Ligt de grond waarvan u eigenaar bent naast een openbare groenstrook of reststrook? Dan kunt u als eigenaar of erfpachter een aanvraag indienen om deze strook te kopen of in erfpacht te krijgen. Dit is niet mogelijk voor huurders van woningen.

Hoe werkt het

  • Bel de gemeente via (010) 248 4000 om te vragen of u de groen- of reststrook kunt kopen of huren.
  • Als u de grond kunt kopen of huren, maakt u een tekening van de strook grond die u wilt.
  • Digitaal aanvragen: doe uw aanvraag via www.vlaardingen.nl/contactformulier en stuur een afbeelding (scan of foto) van de tekening mee.
  • Schriftelijk aanvraag: stuur uw brief en tekening naar Gemeente Vlaardingen, team Vastgoed, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.
  • Binnen 12 weken krijgt u een aanbod voor het kopen of huren van het stuk grond.

NB. Grond in erfpacht verkrijgt betekent dat de gemeente eigenaar is en blijft van dit stukje aarde. Je betaalt als erfpachter een vergoeding voor het gebruik van de grond. Dit wordt een canon genoemd.

Kosten

Bij koop betaalt u € 150,00/m2 grond. Daarnaast krijgt u nog kosten van een notaris en de inschrijving in het Kadaster. De erfpachtkosten berekent de gemeente voor u. U ontvangt hier jaarlijks een rekening voor.

Vragen?

Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.