Wat is afkoop?

Vraag

Wat is afkoop?

Antwoord

Afkoop is het door de erfpachter in één bedrag (de afkoopsom) betalen van alle resterende jaarlijkse canons aan de gemeente.

Het afkopen van de canon is niet mogelijk bij eeuwigdurende erfpachten die sinds 2014 worden gevestigd. Dus ook niet bij een heruitgifte in eeuwigdurende erfpacht.

Voor de lopende erfpachten van vóór 2014 kan het dus wel. Veel afgekochte erfpachten zijn al bij de ingang van de erfpacht afgekocht, maar het kan ook gedurende de looptijd.

Voor alle duidelijkheid: door het afkopen van de canon wordt de erfpachter niet eigenaar van de erfpachtgrond. De erfpacht blijft gewoon bestaan, de erfpachter hoeft alleen niet meer ieder jaar de canon aan de gemeente te betalen.

Als een erfpacht met afgekochte canon wordt omgezet in volle eigendom of in een nieuwe eeuwigdurende erfpacht speelt de al betaalde afkoopsom een rol. De huidige erfpachter, die de erfpacht wil omzetten, krijgt dan het teveel betaalde deel van de afkoopsom van de gemeente terug. Dat geldt niet voor de koper van een object met afgekochte erfpacht, die met de gemeente een contract sluit voor een verkoop bloot-eigendom of een heruitgifte.

Hoe werkt dat terugkrijgen van de teveel betaalde afkoopsom? Een voorbeeld ter verduidelijking: de canon van de huidige erfpacht is bij de uitgifte voor € 30.000,00 afgekocht en de huidige erfpachter verzoekt na 40 jaar om de erfpacht om te zetten in volle eigendom of een heruitgifte in eeuwigdurende erfpacht. De canon is voor 50 jaar afgekocht en de verzoeker heeft dus voor 50 jaar betaald. Bij omzetting is daar maar 40 jaar van benut. Hij heeft dus voor 10 jaar teveel betaald. Hij krijgt dan 10/50e deel van de afkoopsom (€ 6.000,00) terug van de gemeente.