Wat betekent omzetten van erfpacht in eigendom?

Vraag

Wat betekent omzetten van erfpacht in eigendom?

Antwoord

Dit betekent dat u in plaats van erfpachter van de grond, eigenaar van de grond wordt. U bent dan geen erfpachter meer.

Om een erfpachtrecht om te zetten naar eigendom moet u schriftelijk aanvraag doen bij de gemeente. Dit kan via erfpacht@vlaardingen.nl. Ook kunt u een brief sturen naar: Gemeente Vlaardingen, team Vastgoed, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.