Wat betekent omzetten van erfpacht in eigendom?

Vraag

Wat betekent omzetten van erfpacht in eigendom?

Antwoord

De gemeente verkoopt dan haar recht als grondeigenaar aan u als erfpachter. Dat recht wordt de bloot-eigendom genoemd. Door het kopen van de bloot-eigendom wordt u volledig eigenaar van de grond. U bent dan geen erfpachter meer.

Om een erfpachtrecht om te zetten in volle eigendom moet u schriftelijk een verzoek doen bij de gemeente. Dit kan via www.vlaardingen.nl/contactformulier. Ook kunt u een brief sturen naar: Gemeente Vlaardingen, team Vastgoed, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.