Waarom moet ik behandelingskosten betalen voor een aanbieding?

Vraag

Waarom moet ik behandelingskosten betalen voor een aanbieding?

Antwoord

Bij de vaststelling van het huidige erfpachtbeleid in 2014 besloot de gemeenteraad om behandelingskosten in rekening te brengen voor het doen van een aanbieding om een erfpachtcontract aan te passen. Destijds was dat bedrag 250 euro. In 2021 is dit bedrag vastgesteld op 500 euro. De behandelingskosten worden jaarlijks geïndexeerd. Voor 2023 zijn zij 521 euro.

U betaalt deze kosten omdat het doen van een aanbieding pas kan gebeuren nadat de gemeente de grond heeft laten taxeren. U betaalt voor deze taxatie en het werk dat de gemeente hieraan heeft. Aangezien de aanbieding vrijblijvend is, kan een erfpachter er ook voor kiezen er geen gebruik van te maken. Er is dan wel een taxatie gedaan en de aanbieding en vaak ook al de benodigde contracten zijn gemaakt. Om die reden worden de behandelingskosten niet terugbetaald als de verzoeker niet van de aanbieding gebruik maakt.