Verkeersontheffingen

 • Ontheffing parkeerverbod

  U mag een groot voertuig zonder ontheffing parkeren van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur. Caravans, campers, aanhangers en dergelijke mag u niet langer dan 3 dagen parkeren. U kunt een ontheffing voor deze regels aanvragen. Dit doet u schriftelijk. U betaalt de kosten voor de aanvraag via de RBG.

 • Ontheffing rijverbod

  Op sommige plekken geldt een rijverbod. Op andere plekken mag u alleen overdag rijden of als uw lading onder een bepaald gewicht blijft. U kunt schriftelijk een ontheffing voor deze regels aanvragen. U betaalt de kosten via de Regionale Belasting Groep (RBG).

 • Ontheffing nachtelijk rijverbod

  Op sommige plekken mag u alleen overdag rijden. U kunt schriftelijk een ontheffing voor deze regel aanvragen. U betaalt de kosten via de Regionale Belasting Groep (RBG).

 • Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen

  In de gemeente Vlaardingen mag u alleen op bepaalde routes gevaarlijke stoffen vervoeren. Wanneer u gevaarlijke stoffen over een andere route wilt vervoeren, kunt u daarvoor ontheffing aanvragen.

 • Luchtruim gebruiken, landen en opstijgen

  Voor het landen of opstijgen met bijvoorbeeld een helikopter, heteluchtballon of parachute moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie Zuid-Holland. U moet het landen of opstijgen via het meldingsformulier melden aan de gemeente.